1 Bendrųjų sąlygų taikymas

1.1 Šios Bendrosios sąlygos taikomos visiems teisiniams santykiams, kuriuose Pardavėjas veikia kaip pardavėjas, prekių tiekėjas ar paslaugų teikėjas. 

2 Užsakymo patvirtinimas

2.1 Sutartis sudaroma tik Pardavėjo rašytiniu užsakymo patvirtinimu. Sutarties pakeitimai ir/ar papildymai galioja tik tuo atveju, jei pakeitimus ir/ar papildymus Pardavėjas patvirtina raštu.

2.2 Atsižvelgdamas į mūsų pasiūlymuose pateiktą vaizdinį vaizdą, aprašymus ir brėžinius, taip pat dydį ir svorį, Pardavėjas pasilieka teisę keisti tiek, kiek atitinkamas objektas nėra reikšmingai pakeistas arba kokybė gerėja. Pristatytų prekių kokybė gali skirtis nuo pavyzdžio.

2.3 Pardavėjo kainos nurodytos su PVM iš sandėlio. Sąskaitų valiuta yra €/Eurai, jei nesusitarta kitaip. Prekių išsiuntimas prisiima Pirkėjo riziką ir išlaidas. Pardavėjas sąskaitą faktūrą detalizuoja pagal galiojančius teisės aktus.

2.4 Prekių pristatymas galioja pagal "Prekių pristatymo taisykles"

2.5 Apmokėjimas atliekamas per el bankininkystę arba pavedimu iki prekių išsiuntimo iš mūsųs sandėlio

3 Pristatymas

3.1 Jei nesusitarta kitaip, pristatymas vyksta iš sandėlio. Prekių sunaikinimo ir/ar sugedimo rizika Pirkėjui pereina tuo metu, kai prekės perduodamos transportuoti. Tai taikoma neatsižvelgiant į pristatymo vietą ir nuo to, kas apmoka transportavimo išlaidas.

3.2 Pirkėjas įsipareigoja priimti įsigytas prekes tuo metu, kai jos pristatomos ar siūlomos Pirkėjui. Pirkėjui atsisakius arba nepateikus informacijos ar nurodymų, reikalingų pristatymui, prekės bus saugomos Pirkėjo rizika. Tokiu atveju Pirkėjas apmoka visas papildomas išlaidas, bet kuriuo atveju sandėliavimo ir transportavimo išlaidas.

3.3 Pirkėjui pasirinkus specialų pristatymą (pvz., greitąjį pristatymą, kurjerių paslaugą ir pan.), papildomas išlaidas padengia Pirkėjas.

3.4 Pardavėjas turi teisę parduoti parduodamas prekes dalimis. Tai netaikoma, jei dalinis pristatymas neturi savarankiškos vertės. Jei prekės pristatomos dalimis, Pardavėjas turi teisę išrašyti sąskaitą faktūrą už kiekvieną dalį atskirai.

3.5 Pristatymo būdus, kainas ir sąlygas rasite čia

4 Pristatymo data

4.1 Užsakymus sukomplektuojame ir isšsiunčiame per 3-5 darbo dienas, tačiau dedame visas pastangas kai tai būtų kuo greičiau.

4.2 Pristatymo terminai priklauso nuo individualių susitarimų. Pristatymo termino laikomasi, kai pristatomos prekės yra paruoštos transportuoti ir apie tai pranešama Pirkėjui.

4.3 Jei Pardavėjas negali laikytis sutarto pristatymo termino dėl priežasčių, už kurias Pardavėjas nėra atsakingas (pvz., gedimai, streikai, lokautos, energijos tiekimo problemos, būtiniausių žaliavų ir prekių pristatymo vėlavimas ir pan.), Pardavėjas nedelsdamas apie tai informuos Pirkėją. Tokiu atveju Pirkėjas neturi teisės nutraukti sutarties. Jei nesitikima, kad Pardavėjas galės atlikti savo paslaugas per protingą terminą (ne vėliau kaip per 4 mėnesius), tiek Pardavėjui, tiek Pirkėjui leidžiama nutraukti Sutartį. Tas pats galioja, jei priežastys vis dar egzistuoja praėjus 4 mėnesiams nuo Pardavėjo pranešimo. Jeigu pristatymo vėlavimo priežastys buvo atpažįstamos jau Sutarties sudarymo metu, Pirkėjas neturi teisės nutraukti Sutarties.

5 Sutarties nutraukimas

5.1 Pardavėjo pretenzijos Pirkėjui turi būti nedelsiant apmokėtos, jeigu:

  - Pardavėjui po Sutarties sudarymo žinomos aplinkybės, kurios leidžia baimintis, kad Pirkėjas nevykdys savo įsipareigojimų;

  - Pardavėjas paprašė Pirkėjo pateikti įvykdymo užtikrinimą ir šis užstatas per numatytą laikotarpį nėra gautas arba yra nepakankamas.

5.2 Aukščiau nurodytais atvejais Pardavėjas turi teisę sustabdyti tolesnį Sutarties vykdymą arba nutraukti Sutartį, visa tai nepažeidžiant teisės reikalauti atlyginti žalą.

5.3 Jei atsiranda aplinkybių, susijusių su asmenimis ir (arba) medžiagomis, kurias Pardavėjas paprastai naudoja ar naudoja vykdydamas Sutartį ir kurios yra tokio pobūdžio, kad Sutarties įvykdymas tampa neįmanomas arba toks problemiškas ir (arba) neproporcingai brangus, Negalima pagrįstai reikalauti įvykdyti prievolę pagal Sutartį, Pardavėjas turi teisę nutraukti Sutartį.

6 Garantija

6.1 Pardavėjas garantuoja, kad jo pristatomos prekės yra be dizaino, medžiagų ir gamybos defektų.

6.2 Jei pardavėjas nustato, kad skundas dėl garantijos yra pagrįstas, Pardavėjas savo nuožiūra privalo pristatyti tik tai, ko trūksta, pakeisti prekę, su kuria susijęs skundas, arba grąžinti Pirkėjui sumokėtą kainą.

6.3 Garantija nustoja galioti, jei Pirkėjas žalą padarė netinkamai naudodamas garantinį daiktą.

6.4 Jei prekės trūkumas gali būti primestas trečiajai šaliai, Pardavėjas turi teisę perleisti Pirkėjui reikalavimą dėl garantinio reikalavimo atitinkamam tiekėjui. Tokiu atveju Pardavėjas gali būti atsakingas tik tuo atveju, jei Pirkėjas įgyvendino savo reikalavimus atitinkamam tiekėjui.

7 Defektai

7.1 Pirkėjas privalo apžiūrėti įsigytas prekes arba pasirūpinti, kad įsigytos prekės būtų patikrintos pristatymo metu arba kuo greičiau po pristatymo. Tai darydamas Pirkėjas privalo patikrinti, ar pristatytos prekės atitinka sutartį, būtent:

  • ar pristatomos tinkamos prekės;
  • ar pristatytos prekės atitinka Sutartį pagal kiekį (pvz., skaičių ir kiekį);
  • ar pristatytos prekės atitinka sutartus kokybės reikalavimus arba, jei jų nėra, reikalavimus, kurių galima tikėtis normaliai naudojant ir (arba) verslo tikslais.

7.2 Nustačius matomus defektus ar trūkumus, Pirkėjas privalo raštu informuoti Pardavėją per 5 dienas nuo pristatymo.

7.3 Laiku nepateikus prieštaravimų, pristatymas laikomas patvirtintu.

8 Kliento duomenys

 8.1 Pardavėjas turi teisę saugoti ir tvarkyti visus susijusius kliento duomenis, laikydamasis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

9 Ginčų sprendimas

 9.1 Teismas turi išimtinę jurisdikciją nagrinėti visus ginčus, kurie gali kilti tarp Pardavėjo ir Pirkėjo. 

10 Sąlygų pakeitimai

10.1 Pardavėjas turi teisę keisti šias Sąlygas. Šie pakeitimai įsigalios numatytu įsigaliojimo laiku.

10.2 Pardavėjas privalo įsigaliojimo data pranešti.

11. Nuolaidų sistema

  • pasiekus pirkimų sumą 500 eur suteikiamas 3% nuolaida
  • pasiekus pirkimų sumą 1000 eur suteikiamas 5% nuolaida
  • pasiekus pirkimų sumą 1500 eur suteikiamas 8% nuolaida
  • pasiekus pirkimų sumą 2200 eur suteikiamas 10% nuolaida

pasiekus atitinkamą sumą jūsų nurodytu el paštu išsiųsime nuolaidos kodą

12. Šios sąlygos galioja nuo 2021.12.01